Jacek Frankowski ur. w 1949r. w Broku nad Bugiem. Z wykształcenia leśnik, z zainteresowań historyk, z zawodu karykaturzysta. Debiutował w 1974r. równocześnie w "Słowie Powszechnym" i "Lesie Polskim". Eksponował swoje prace na blisko 200 wystawach indywidualnych. Współpracował z ponad setką tytułów prasowych i programów telewizyjnych. M. in. "Karuzela", "Szpilki", "Rzeczpospolita", "Courrier Internationale" "Godzina Szczerości" TVP2, "Warszawski Przegląd Tygodnia" TVP3. Jest doradcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych d/s sztuki. Był sekretarzem Założycielskiego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury organizowanego przez Eryka Lipińskiego oraz sekretarzem Zarządu SPAK I kadencji. Przez dwie kadencje pełnił też funkcje prezesa SPAK. Nagrodzony "Złotą Szpilką'91" za projekty lalek do telewizyjnej szopki "Polskie ZOO". Bardzo ceni sobie współpracę z agencją artystyczną ART-WIZJA kierowaną przez żonę Elżbietę. Ojciec Dominiki, architekta krajobrazu, Adriana, absolwenta grafiki warszawskiej ASP. Jest także niezwykle dumny z trójki cudownych wnucząt: Julci, Patrysia i najmłodszej Marcelinki


Jacek Frankowski, born in 1949 in Brok nad Bugiem. Forester by education, historian by interests, cartoonist by profession. Made his debut in 1974, parallel in two periodicals: "Słowo Powszechne" and "Las Polski". Displayed his works at almost 200 individual exhibitions. Associate of over a hundred press titles and TV programmes. For example: "Karuzela", "Szpilki", "Rzeczpospolita", "Courrier Internationale", "Godzina Szczerości" on Channel 2 of Polish public TV and for "Warszawski Przegląd Tygodnia" on Channel 3 of Polish public TV. Art advisor for Director General of State Forests. Former Secretary of Founders Assembly of the Polish Cartoon Artists Association (SPAK) organised by Eryk Lipiński, and Secretary of SPAK Main Board in the first term of office. SPAK President for two terms. Winner of "Złota Szpilka '91" [Golden Pin] Prize for design of puppets for satirical TV show "Polskie ZOO" [Polish Zoo]. Highly values the co-operation with ART-WIZJA Art Agency headed by his wife Elżbieta. Father of landscape architect Dominika and graphic art student at Warsaw Fine Arts Academy Adrian; has three wonderful grandchildren Julia, Patryk and the youngest Marcelina